About White House

Het Witte Huis is het werkterrein en de ambtswoning van de zittende president van de Verenigde Staten. Het gebouw is als centrum van de speciaal als hoofdstad ontworpen stad Washington D.C. gebouwd, als een van de pijlers van de drie machten : de uitvoerende macht.Het adres van het Witte Huis is 1600 Pennsylvania Avenue NW, 20500 Washington D.C. Het staat in het zogenaamde President's Park.'Het Witte Huis' wordt vaak gebruikt als metonymie voor de uitvoerende macht in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld: "Het Witte Huis heeft besloten dat dit soort kwesties voortaan verboden zijn." Men bedoelt dan dat de president of zijn regering dit besloten heeft.Het Witte Huis staat afgebeeld op het biljet van 20 Witte Huis werd gebouwd na de creatie van het District of Columbia in 1790. De toenmalige president George Washington wees samen met planoloog Pierre L'Enfant de locatie van het nog te bouwen Witte Huis aan. De Ier James Hoban kreeg na een competitie tussen negen personen de opdracht om het Witte Huis te gaan bouwen. Model bij de bouw stond het Leinster House in Dublin in Ierland, waar vandaag de dag het Ierse parlement is gehuisvest.

Following events in White House

Find more events around you
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now